ریل معدنی معدنی


ریل معدنی معدنی

 

ریل معدن معدنی

ریل معدن معدنی

🔰بورس تخصصی خرید_فروش و قیمت انواع ریلهای معدن

R8 R12 R15 R18 R24 R33 R38 R43 R50 UIC50 UIC54 UIC60

تمامی متعلقات ریلی (کلمپ – بغلبند – زیربند – پد لاستیکی و …..

خرید و فروش انواع ریل آهن معادن , کوره ها
خرید و فروش انواع ریل جهت استفاده در خطوط راه آهن و ریل سبک جهت معادن و کوره ها انواع ریل روسی ریل های تیپ S و ریل های تیپ R

تهیه انواع ریل های جرثقیلی تیپ A و ریلهای دیگر جهت مصارف جرثقیل های دروازه ای و جرثقیل های سقفی و کارخانه های سیمان – کارخانه های اجر و معادن .
ریل معدنی:R 8 – R 12 – R 15 – R 18 – R24
ریل معدن: S7 – S10 – S14 – S18 – S24 – S30
ریل جرثقیلی :A45 – A55 – A65 – A75 – A100 – A120
ریل راه اهن :R33 – R38 -R43 – R54 -R64 ….

 

ریل های راه آهن  ( Rail Road ) : در تیپ های  S ، P ، UIC ، R
ریل های جرثقیلی ( Crain Rail ) : در تیپ های KP ، A ، QU ، CR،MRS
ریل های معدنی ( Mineral Rail ) : در تیپ های R ، S ، JIS.
انواع ریل پهلوی ریل روسی و اروپا…

قیمت ریل معدنی R8 قیمت ریل معدنی R9 قیمت ریل معدنی R12 قیمت ریل معدنی R12 قیمت ریل معدنی R15 قیمت ریل معدنی R18 قیمت ریل معدنی R24 قیمت ریل معدنی R30 قیمت ریل معدنی R33 قیمت ریل معدنی R38 قیمت ریل معدنی R43 قیمت ریل معدنی R50 قیمت ریل معدنی R65 قیمت ریل معدنی S7 قیمت ریل معدن S7 قیمت ریل معدن S10 قیمت ریل معدن S12 قیمت ریل معدن S14 قیمت ریل معدن S18 قیمت ریل معدن S20 قیمت ریل معدن S24 قیمت ریل معدن S30 قیمت ریل معدن S33 قیمت ریل معدن S41 قیمت ریل معدن S49 قیمت ریل معدن S51 ابعاد ریل S7 ابعاد ریل R8 ابعاد ریل S10 ابعاد ریل R12
ابعاد ریل S12 ابعاد ریل R15
ابعاد ریل S14 ابعاد ریل R18
ابعاد ریل S18 ابعاد ریل R24 ابعاد ریل S20 ابعاد ریل R30 ابعاد ریل S24 ابعاد ریل R33 ابعاد ریل S30 ابعاد ریل R38 ابعاد ریل S33 ابعاد ریل R43 ابعاد ریل S41 ابعاد ریل R50 ابعاد ریل S49 ابعاد ریل R65
ابعاد ریل S54 ابعاد ریل S64
ابعاد ریل S34 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S7 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R8 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S10 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R9 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S12 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R15 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S14 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R18 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S18 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R24 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S20 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R30 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S24 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R33 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S30 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R38 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S33 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R43 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S34 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R50 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S41 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن R65 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S49 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن 54 آلیاژ و مشخصات ریل ابعاد وزن S64S64

(( نو و کارکرده)) کارکرده با بهترین قیمت و کیفیت

 

جهت مشاوره یا خرید با ما در بورس صنعت تماس بگیرید.

Rate this post

ریل معدنی

ریل R15ریل R18ریل R24ریل R33ریل R38ریل R43ریل R50ریل R8ریل UIC50ریل UIC54ریل UIC60ریل معدنR12ریل معدنR15ریل معدنR18ریل معدنR24ریل معدنR33ریل معدنR38ریل معدنR43ریل معدنR50ریل معدنR8ریل معدنUIC50ریل معدنUIC54ریل معدنUIC60ریل معدنی معدنیقیمت ریل معدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.