تیر آهن هاش


فروش مستقیم تیراهن هاش (تیرآهن بال پهن ) سنگین و تیراهن هاش سبک اروپایی & HEA & HEB ) , در انواع سایزها با گواهینامه کیفیت (سرتیفیکیت هاش )
محصول کشور کره , ترکیه و تیراهن هاش ذوب آهن اصفهان و …
HEB ,IPB, HEA , IPBL
وزن تیر هاش موجود در انبار شرکت
هاش سبک (HEA ~ IPBl)
هاش سنگین(HEB ~ IPB)
١٠سبک ٢٠٠ کیلوHEA 100
١٠ سنگین244 کیلوHEB 100
١٢ سبک ٢٤٠کیلو HEA 120
١٢ سنگین 320 کیلو HEB 120
١٤ سبک ٢٩٦ کیلوHEA 140
١٤ سنگین 404کیلو HEB 140
١٦ سبک ٣٦٤ کیلوHEA 160
١٦ سنگین 511کیلو HEB 160
١٨سبک ٤٢٦ کیلوHEA180
١٨ سنگین 614 کیلو HEB 180
٢٠سبک ٥١٠ کیلوHEA200
٢٠ HEAسنگین 735 کیلو HEB 200
٢٢سبک ٦١٠کیلو 220 HEA
٢٢ سنگین 858 کیلو HEB 220
٢٤سبک ٧٢٠ کیلو 240 HEA
٢٤ سنگین 998 کیلو HEB 240
٢٦سبک ٨٢٠ کیلو HEA 260
٢٦سنگین 1116 کیلو HEB 260
٢٨سبک ٩٢٠ کیلو HEA 280
٢٨سنگین 1236کیلو HEB 280
٣٠سبک ١٠٥٠کیلو HEA 300
٣٠سنگین1404کیلو HEB 300
٣٢سبک ١١٧٠کیلوHEA 320
٣٢سنگین 1524کیلو HEB 320
٣٤سبک ١٢٦٠کیلو HEA 340
٣٤سنگین 1608کیلو HEB 340
٣٦سبک ١٣٥٠کیلوHEA 360
٣٦سنگین1704کیلو HEB 360
٤٠سبک ١٥٠٠کیلوHEA 400
٤٠سنگین1860کیلو HEB 400
٤٥سبک ١٦٨٠کیلو HEA 450
٤٥سنگین2052کیلو HEB 450
٠سبک ١٨٦٠کیلو HEA 500
٥٠سنگین2244کیلو HEB 500
٥٥سبک ١٩٩٢کیلوHEA 550
٥٥سنگین2400کیلو HEB 550
٦٠سبک ٢١٤٠کیلوHEA 600
٦٠سنگین2544کیلو HEB 600
٦٥سبک ٢٢٩٠کیلو HEA 650
٦٥سنگین2700کیلو HEB 650
٧٠سبک ٢٤٥٠کیلو HEA 700
٧٠سنگین2892کیلو HEB 700
٨٠سبک ٢٦٧٠کیلوHEA 800
٨٠سنگین3144کیلو HEB 800
٩٠سبک ٣٠٢٠کیلو HEA 900
٩٠سنگین3492کیلو HEB 900
100سبک 3264کیلو HEA 1000
سنگین3768کیلو HEB 1000
کلیه وزن ها طبق جدول اشتال بوده
و بار ها همگی 12 متر می باشد.
تیراهن اروپایی – تیراهن IPBl – تیراهن IPB – تیراهن HEA – تیراهن HEB – تیرهاش – تیراهن صنعتی –

5/5 - (2 امتیاز)

تیراهن هاش

تیراهن هاش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *